Wie zijn wij?

Elk individu beschikt over unieke eigenschappen en talenten. Stichting Pearl creëert een platform waarbinnen deze talenten geuit en gedeeld kunnen worden. Zij richt zich in het bijzonder op de rol van de vrouw in de samenleving en is werkzaam op alle gebieden waar vrouwen vertegenwoordigd zijn. De stichting ontleend haar naam aan de parel vanwege haar schoonheid, welke wordt geassocieerd met de vrouw. Ook staat de parel voor transformatie en innerlijke groei, welke de speerpunten zijn van Stichting Pearl.

Stichting Pearl organiseert informatieve en inspirerende conferenties, panels, cursussen en workshops die aansluiten op de actualiteit en voorzien in de behoeftes van de huidige samenleving. Tevens is er ruimte voor leuke en creatieve activiteiten waarbinnen kennismaken en netwerken mogelijk is.

Onze missie en visie

Bijeenbrengen en inspireren van vrouwen met verschillende achtergronden, professies en interesses met als doel kennis- en ervaringuitwisseling, waardoor wij een grootschalig kennisnetwerk kunnen bieden en hun belangen kunnen behartigen in samenwerking met o.a. de zorg, het politiek, de overheid en de wetenschap. Het bevorderen van zelfontplooiing en maatschappelijke bewustwording zijn belangrijke speerpunten voor ons.

Als Stichting de juiste voorwaarden scheppen om op alle mogelijke manieren persoonlijke- en maatschappelijke groei te bewerkstelligen door middel van samenwerkingsbanden aan te gaan met individuen, organisaties en instellingen. Het prikkelen en stimuleren van de vrouw en haar in haar belangen tegemoet komen.

Projecten

Stichting Pearl brengt mensen samen!

Stichting Pearl organiseert informatieve en inspirerende conferenties, panels, cursussen en workshops die aansluiten op de actualiteit en voorzien in de behoeftes van de huidige samenleving. Tevens is er ruimte voor leuke en creatieve activiteiten waarbinnen kennismaken en netwerken mogelijk is. Zo kunnen de leden van Stichting Pearl bijvoorbeeld een eigen netwerk opzetten waarmee zij verder kunnen groeien. Stichting Pearl wilt op deze manier vrouwen in heel Nederland samen brengen en verder helpen.

Doelstellingen

Bijdragen aan de ontwikkeling van de vrouw
Your Content Goes Here

Context creëren waarbinnen de vrouw en haar kijk op de wereld zichtbaar wordt gemaakt

Your Content Goes Here
Benutten en uitbreiden van competenties
Your Content Goes Here
Bevorderen van carrièremogelijkheden
Your Content Goes Here
Vervullen van een brugfunctie tussen individuen
Your Content Goes Here
Samenwerkingsverbanden aangaan met instellingen ter facilitatie van bovengenoemde punten
Your Content Goes Here